1

Iva

News Discuss 
Iva 2 تست اهداف به ندرت ارائه می شوند ، و آزمایش کننده بی توجه احتمالاً تمرکز خود را از دست داده و دور می شود ، بنابراین در هنگام ظاهر شدن هدف را از دست می دهد. داده ها برای عملکرد بیش از حد توجه و کنترل پاسخ ، https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story