1

Iva

News Discuss 
تست بیش فعالی در بزرگسالان مرحله اول که نرم افزار از آن به عنوان دست گرمی یا warm-up یاد می کند. در این مرحله دستور های اولیه ارائه می شود و در صورت خطا، اشتباه را به فرد مورد آزمایش یادآوری میکند که اشتباه چه چیزی بوده. اگرچه این آزمایشات https://salamateravan2020.blog.ir/1400/07/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story