1

فست در رژیم کتوژنیک چیست دکتر تغذیه در شمال تهران|دکتر فریبا کوهدانی

News Discuss 
علاوه بر این، با رژیم کتوژنیک و قابلیت سیرکنندگیاش میتوانید بدون شمارش کالری یا جذب مواد غذایی، وزن کم کنید. علاوه بر این، رژیم غذایی کتوژنیک آنقدر پر است که میتوانید بدون شمردن کالری یا پیگیری مصرف مواد غذایی، وزن خود را کاهش بدهید.یک بررسی از ۱۳ مطالعه نشان https://zanderscluc.onzeblog.com/6741301/رژیم-کتوژنیک-فواید-و-مضرات-آن-نمونه-برنامه-رژیم-کتوژنیک

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story