1

نقد و بررسی و راهنمای کامل کالری شماری

News Discuss 
دیگر مطالعه انجام شده ۱۵۲ فرد دارای اضافه وزن را به دو گروه تقسیم کرد. ممکن است فرد با این روش ها به سرعت وزن کم کند، اما بعد از مدتی به وزنی بیشتر از قبل باز می گردد؛ چرا که در یک دوره دچار سوء تغذیه و کمبود https://lanem7bk6.ltfblog.com/6857396/نقد-و-بررسی-و-راهنمای-کامل-کالری-شماری

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story