1

Iva

News Discuss 
Iva 2 تست طبق یافته های علم پزشکی این اختلال می تواند در دوران جنینی حتی ریشه داشته باشد و نوع تغذیه و بهداشت مادر باردار و عوامل ژنی در ایجاد یا عدم وجود این اختلال نقش دارند. میزان بالایی از این کودکان در مادرانی مشاهده شده که زایمان زودرس https://behtv.blog.ir/1400/07/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story